Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7282 7052 500

life:

Cheerleaders practicing outside of Norview High School in Norfolk, Virginia - 1958. (Paul Schutzer—The LIFE Picture Collection/Getty Images) #cheerleaders #TBT

Reposted fromSuzi Suzi
4536 37bf 500
Nikola Tesla chilling in his lab.
Reposted fromantihec antihec viaeta eta
9833 e8d8 500
Reposted fromshakeme shakeme viapeptodowicz peptodowicz
3736 c1dd 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viafelicka felicka
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (...) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— A. Osiecka
Reposted fromesperer esperer viacarmenluna carmenluna
3011 f4e0 500
Reposted fromhagis hagis viafelicka felicka
9953 a2bc 500
Reposted fromruthieful ruthieful viafelicka felicka
2857 3fa6 500

catherinepapeillustration:

“Speak to me of calmer seas”

Illustration, pencil+digital.

0236 50dd 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viapeptodowicz peptodowicz

santablainey:

Look what someone did to our mystery section. LOOK AT IT.

Reposted frompracticaljoke practicaljoke viacarmenluna carmenluna
4839 5a18 500

roseydoux:

The Blue Sky Maiden (1967)

Reposted frombitner bitner viafelicka felicka
4267 aa28 500

positive-memes:

Me vs. “Other Girls”

ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viacarmenluna carmenluna
7431 7f6f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viafelicka felicka
0445 b8af 500
Lady with fan, G.K
Reposted frompeptodowicz peptodowicz
2693 43ab 500
Reposted fromikari ikari viamylittleuniverse mylittleuniverse
1613 9089 500

vitaetlaetitia:

Jean Cocteau, 1889-1963

I’m so in love.

Reposted fromSuzi Suzi
2435 faa0 500
Reposted frommarfi marfi viapeptodowicz peptodowicz
Reposted fromgruetze gruetze viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl