Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6015 badf 500
Reposted fromerial erial
6011 f77b 500

nevver:

Try to focus, Samantha Fields

Reposted fromerial erial
1362 4fc0
Reposted fromfelicka felicka viastonerr stonerr
0399 84c5
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viastonerr stonerr
Chciałbym
zrozumieć człowieka,
który skacze z szesnastego piętra
i w locie krzyczy:
- Nie ma śmierci!

Chciałbym
zrozumieć drzewo,
które w samym środku lata
próchnieje.

Chciałbym
zrozumieć mordercę,
który klęczy nad swoją ofiarą
i płacze.

Chciałbym
zrozumieć Einsteina,
który na łożu śmierci mówi:
- Umieram
i nie wiem, co to wiatr.

Chciałbym
zrozumieć mężczyznę,
który stoi na czubku Everestu
i mówi:
- Nie wiem,
jak stąd zejść.

Chciałbym
zrozumieć kroplę rosy,
która mówi:
- Boję się deszczu.

Chciałbym
zrozumieć króla,
który w chwili koronacji mówi:
- Tak oto
traci się wolność.

Chciałbym
zrozumieć chłopaka,
który podciął sobie żyły
w stacji honorowego krwiodawstwa.

Chciałbym
zrozumieć przyjaciela,
który umarł dwa lata temu
i do tej pory jeszcze nie wrócił.

Chciałbym
zrozumieć faceta,
który patrzy w lustro i mówi:
- To nie jestem ja.
— Borszewicz
Reposted fromwstydem wstydem viastonerr stonerr
0091 302b 500

The Central Nervous System, containing the brain and spinal cord.

Reposted fromdoyoulike doyoulike viastonerr stonerr
5624 6654 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viastonerr stonerr
6301 0ec8
Reposted fromdusix dusix viastonerr stonerr
2071 db91
Reposted fromrawwwr rawwwr viastonerr stonerr
Reposted fromFlau Flau viastonerr stonerr
3223 bc48
Reposted fromblueinsane blueinsane viastonerr stonerr
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem viastonerr stonerr
    Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz.
— Jim Jarmush
5018 9dc6 500

lindazahra:

IRAN  in the 1960s, 70s and 80s by Roland and Sabrina MICHAUD

Reposted fromerial erial
4993 3096 500

joga:

Erik Mowinckell

Reposted fromerial erial
4876 da55 500
Reposted fromerial erial
4518 418d 500
Reposted fromerial erial
4061 b6cf 500
Reposted fromerial erial

womaninpearls:

thepoorinspirit-extras:

womaninpearls:

As I get older I’m finding that a lot of the “intellectuals” I used to admire are actually just condescending and pretentious. And also realizing how much more important it is to be present, considerate, and empathetic because nobody really knows what they’re talking about and anyone who claims to know everything about anything is feeding you bs.

“When I was young, I admired clever people. Now that I am old, I admire kind people.”

- Rabbi Abraham Joshua Heschel

Yes. Much more succinct.

Reposted fromerial erial
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl