Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8675 720f 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viakittylitter kittylitter
For example, the British will say "have you had breakfast this morning," but Americans will often say "did you have breakfast this morning." There is no difference in grammar; the difference is in the fact that Americans often think of the morning as being past history, whereas the British tend to see breakfast as still being part of the day, at least for a longer time than Americans do. Both groups use the past simple to describe things that they perceive to be unconnected with the present, and both groups use the present perfect to describe things that they perceive to be connected with the present. The difference is in the perception, not the grammar.
The present perfect in American English (AE). | Antimoon Forum
Reposted frompaket paket viastonerr stonerr
Nietzsche powiedział, że czasem dochodzimy do momentu, w którym robi się tak źle, że można uczynić tylko jedno z dwojga - śmiać się albo oszaleć. Dzisiaj trzecią możliwością jest taniec.
— Jonathan Carroll, „Białe jabłka”
Reposted fromdeszcz deszcz viaepidemic epidemic
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaepidemic epidemic
7878 a826
Reposted fromepidemic epidemic
7996 6d59
Reposted fromepidemic epidemic
8243 1138
Reposted fromepidemic epidemic
8240 2afe
Reposted fromepidemic epidemic
8813 172d 500
Reposted fromepidemic epidemic
Prawdziwa duchowość widzi tego samego Ducha w każdej formie, pod każdą nazwą i postacią, w każdym systemie symbolicznym. Potrafi łączyć i wychodzić ponad podziały widząc podobieństwa na poziomie wyższego porządku. Natomiast duchowość niedojrzała patrzy w sposób dzielący Ducha, wybierając lepsze symbole, lepsze postacie, lepsze systemy itd, co oczywiście każe negować i gardzić "gorszymi". Tymczasem wszelkie wartościowanie i dzielenie form duchowych wzmacnia iluzje umysłu i generuje cierpienie, to cały czas myślenie ego, a nie wyższej świadomości.
— Nakarmić swoje demony - Tsultrim Allione
Reposted fromstonerr stonerr
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło”.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viastonerr stonerr
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viamylittleuniverse mylittleuniverse
4115 824a
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viakittylitter kittylitter
6239 dff5 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viakittylitter kittylitter
7262 850e 500
Reposted fromkaiee kaiee viakittylitter kittylitter
8049 36c1

papatulus:

tsunamiwavesurfing:

giflounge:

The orbit of Jupiter protects the Earth from asteroids.

a silent guardian, a watchful protector

lol look at mercury go that wild bastard

Reposted frombwana bwana viakittylitter kittylitter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl